Om Scenkonsttorget

Scenkonsttorget är en avgiftsfri nättjänst som upprätthålls av Centre for Practise as Research in Theatre vid Tammerfors universitet. På webbplatsen hittar du aktuella turnerande föreställningar inom teater, dans och cirkus (se Föreställningar) samt uppgifter om organisationer som köper turnerande föreställningar (se Köpare).

Både köpare och säljare av professionella turnerande föreställningar kan registrera sig på Scenkonsttorget. Köparna kan ange sina kontaktuppgifter och berätta hurudana krav och behov de har angående gästspel, hurudana föreställningar som bäst lämpar sig till deras verksamhet samt när och hur de helst vill att anbud av föreställningar skall levereras. Föreställningar -sidan presenterar omfattande information om aktuella turnerande föreställningar, såsom bygg- och rivtider, antalet turnépersonal samt prisuppgifter.

Man kan även bläddra igenom sidorna utan att vara registrerad.

Scenkonsttorget är inte en agentur, en artistförmedling eller en webbutik. Säljare och köpare avtalar alltid sinsemellan om gästspel.

Scenkonsttorget förverkligades under projektet KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokannan kehitysprojekti (1.3. – 31.12.2014). Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriets Utvecklingsprogram för ökad företagsverksamhet och internationalisering inom skapande branscher, som är en del av Europeiska socialfondens ESF -utvecklingsprogram. Esitystori föregicks av KOKIJA – Esittävän taiteen ostajatietokanta, som förverkligades under TEKIJÄ – Turnénätverk för Teater -projektet år 2013. Köpare av föreställningar samlades i databasen i samband med en kartläggning av scenkonstfältets köpmarknad. 

Esittävän taiteen ostajamarkkinakartoitus (PDF) (Kartläggning av köpmarknaden på finska)

KOKIJA-projektin loppuraportti (pdf)